اهداء بیش از ۱۰۰۰ بسته مواد غذایی به مبارزین خط مقدم کرونا