همکاری با ما

با توجه به توسعه روز افزون و همه جانبه صنایع غذایی اصالت، این سازمان پذیرای همکاری با سازمان ها، گروه ها و اشخاص، در جهت ارائه نمایندگی، خدمات روابط عمومی و تبلیغات و استخدام متخصصین در بخش های مختلف می باشد.

برای همکاری در هر یک از زمینه های ذکر شده می توانید فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.

فرم متقاضیان استخدام

برای پیوستن به خانواده بزرگ اصالت، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

تکمیل فرم

فرم روابط عمومی و تبلیغات

متقاضیان محترم ارائه خدمات روابط عمومی و تبلیغات، درخواست خود را از طریق فرم زیر تکمیل و ارسال نمایید.

تکمیل فرم

اخذ نمایندگی

متقاضیان محترم اخذ نمایندگی، درخواست خود را ازطریق فرم زیر تکمیل و ارسال نمایید.