معجزات کشک در طب سنتی، از دیرباز تا امروز!

بطری های حاوی سس هزار جزیره و فرانسوی
سس هزار جزیره یا سس فرانسوی؟
1400/10/28
ویلبر اسکویل و واحد مقیاس اسکویل
ویلبر اسکویل (Wilbur Scoville) کیست؟
1400/10/28